has prepared Sergiy Ryzhuk

XIV Russian Open Powerlifting Championships

Krasnoyarsk, 10 - 14 March, 2004.


WOMEN

 -44,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olga Golubeva/70		 43,90	142,5	 85,0	142,5	 370,0
 2. Oksana Ryzhenko/75		 43,70	140,0	 85,0	135,0	 360,0
 3. Valentina Vermenyuk/86	 44,00	137,5	 72,5	140,0	 350,0
 4. Marina Glazova/82		 43,35	120,0	 60,0	132,5	 312,5
 5. Anna Goremykina/87		 43,70	135,0	 52,5	125,0	 312,5
 6. Tatyana Koroleva/86		 43,65	120,0	 55,0	125,0	 300,0
 - Tatyana Savchenko/81	 42,15	127,5	 52,5	---,-	   0
 -48,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Svetlana Tesleva/75		 47,50	177,5	102,5	170,0	 450,0
 2. Nataliya Salamon/70		 47,05	160,0	 95,0	155,0	 410,0
 3. Ekaterina Perina/77		 48,00	150,0	 85,0	150,0	 385,0
 4. Tamara Ufimtseva/77		 47,90	160,0	 80,0	125,0	 365,0
 5. Yliya Ostapenko/88		 48,00	125,0	 65,0	145,0	 365,0
 6. Oksana Sokovnina/86		 47,25	140,0	 87,5	132,5	 360,0
 7. Nataliya Mazilova/86	 48,00	150,0	 62,5	147,5	 360,0
 8. Nataliya Karkanitsa/79	 48,00	120,0	 75,0	145,0	 340,0
 9. Irina Saltanova/87		 47,35	137,5	 75,0	125,0	 337,5
10. Nataliya Volkova/87		 47,45	125,0	 70,0	110,0	 305,0
 -52,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olesya Lafina/79		 51,70	215,0	125,0	142,5	 482,5
 2. Nataliya Tokareva/84	 51,80	185,0	 90,0	165,0	 440,0
 3. Anzhelika Kond/75		 52,00	160,0	110,0	170,0	 440,0
 4. Anna Ryzhkova/86		 51,85	177,5	 85,0	167,5	 430,0
 5. Yuliya Taranova/79		 51,20	175,0	 95,0	157,5	 427,5
 6. Valentina Morozova/69	 51,90	170,0	 80,0	175,0	 425,0
 7. Nataliya Ivanova/64		 51,70	165,0	 92,5	160,0	 417,5
 8. Anna Shulga/83		 51,90	165,0	 80,0	170,0	 415,0
 9. Olga Belova/82		 51,60	150,0	 80,0	140,0	 370,0
 - Olesya Grigoreva/82		 51,40	155,0	 85,0	155,0	   0
 -56,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Tatyana Eltsova/78		 55,85	215,0	135,0	197,5	 547,5
 2. Veronika Kanutkina/79	 55,45	202,5	112,5	185,0	 500,0
 3. Kira Pavlovskaya/83		 55,40	192,5	107,5	180,0	 480,0
 4. Elena Nikulina/77		 55,80	195,0	 95,0	172,5	 462,5
 5. Olga Ustinova/84		 56,00	190,0	102,5	170,0	 462,5
 6. Inna Tairova/80		 55,75	180,0	115,0	165,0	 460,0
 7. Larisa Kotkova/74		 55,80	152,5	120,0	155,0	 427,5
 8. Anna Komlaeva/79		 54,80	182,5	 87,5	155,0	 425,0
 9. Svetlana Samar/79		 55,25	180,0	 90,0	155,0	 425,0
10. Tatyana Zubritskaya/78	 55,35	150,0	102,5	135,0	 387,5
11. Nadezhda Mikhaylova/54	 55,35	152,5	 65,0	162,5	 380,0
12. Elena Perevozchikova/83	 55,85	152,5	 85,0	142,5	 380,0
13. Nataliya Nesterovich/74	 55,60	145,0	 70,0	140,0	 355,0
 - Nataliya Ushakova/75	 55,95	140,0	---,-	---,-	   0
 -60,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Mariya Revva/77		 59,70	205,0	135,0	227,5	 567,5
 2. Irina Tatarova/75		 58,50	230,0	120,0	215,0	 565,0
 3. Irina Poletaeva/82		 59,85	195,0	142,5	180,0	 527,5
 4. Valentina Nelyubova/66	 59,60	202,5	125,0	185,0	 512,5
 5. Elena Fomina/69		 59,95	180,0	120,0	180,0	 485,0
 6. Yuliya Medvedeva/86		 59,80	172,5	117,5	175,0	 465,0
 7. Elena Povolotskaya/78	 59,35	182,5	 80,0	182,5	 445,0
 8. Nataliya Tokareva/79	 59,95	182,5	 95,0	157,5	 435,0
 9. Larisa Sviderskaya/67	 59,35	160,0	 95,0	175,0	 430,0
10. Elena Khosroeva/80		 59,55	152,5	102,5	160,0	 415,0
 - Galina Potselueva/80	 59,40	220,0	132,5	190,0	   0
 -67,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Viktoriya Borodkina/79	 66,65	250,0	130,0	207,5	 587,5
 2. Nataliya Barybina/83	 65,25	220,0	130,0	227,5	 577,5
 3. Anastasiya Yakovleva/83	 65,90	232,5	132,5	210,0	 575,0
 4. Olga Chuvileva/79		 64,80	215,0	127,5	200,0	 542,5
 5. Svetlana Bochko/63		 67,30	195,0	 97,5	200,0	 492,5
 6. Alla Chukhonastova/74	 64,90	190,0	105,0	195,0	 490,0
 7. Svetlana Kulaeva/84		 65,85	190,0	100,0	180,0	 470,0
 8. Elena Romadanova/81		 62,35	180,0	115,0	165,0	 460,0
 9. Yuliya Medvedeva/79		 66,25	180,0	100,0	175,0	 455,0
10. Nataliya Vtyurina/75	 65,85	170,0	110,0	175,0	 455,0
11. Yuliya Perelomova/80	 64,35	160,0	120,0	172,5	 452,5
12. Olga Pantina/79		 66,25	190,0	 95,0	150,0	 435,0
13. Elena Dobrynina/75		 67,45	180,0	100,0	155,0	 435,0
14. Olga Sokolova/77		 66,70	165,0	 90,0	147,5	 402,5
 - Nataliya Shymbarova/87	 65,15	210,0	100,0	180,0	   0
 -75,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Anna Terentyeva/75		 74,20	230,0	170,0	227,5	 627,5
 2. Yuliya Zaugolova/81		 73,80	230,0	147,5	220,0	 597,5
 3. Svetlana Zolotova/80	 74,00	220,0	130,0	235,0	 585,0
 4. Tatyana Kozhevnikova/78	 74,05	230,0	125,0	180,0	 535,0
 5. Nataliya Magula/66		 74,00	200,0	110,0	200,0	 510,0
 6. Nataliya Bogatova/65	 74,10	200,0	135,0	175,0	 510,0
 7. Svetlana Makashova/81	 70,00	192,5	105,0	180,0	 477,5
 8. Anna Sheina/78		 75,00	190,0	105,0	172,5	 475,0
 - Svetlana Sharifulina/79	 73,70	205,0	---,-	---,-	   0
 -82,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniya Mazaylova/82	 79,90	260,0	160,0	255,0	 675,0
 2. Aleksandra Murasheva/83	 81,20	260,0	135,0	232,5	 627,5
 3. Olesya Rychkova/74		 82,35	220,0	152,5	235,0	 607,5
 4. Alla Tishina/61		 75,05	200,0	110,0	205,0	 515,0
 5. Aleksandra Yudintseva/72	 78,40	175,0	120,0	180,0	 475,0
 -90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Irina Lugovaya/74		 89,80	260,0	180,0	250,0	 690,0
 2. Nataliya Rumyantseva/71	 89,05	215,0	160,0	225,0	 600,0
 3. Alla Khotimchenko/68	 88,30	225,0	140,0	225,0	 590,0
 4. Oksana Ageeva/79		 84,80	210,0	110,0	190,0	 510,0
 5. Nataliya Savinykh/85	 89,00	200,0	102,5	170,0	 472,5
 6. Evgeniya Shabanova/77	 87,80	165,0	107,5	160,0	 432,5
 +90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Galina Karpova/68		116,40	295,0	180,0	240,0	 715,0
 2. Anastasiya Pavlova/68	115,55	270,0	160,0	240,0	 670,0
 3. Elena Kurbakova/76		103,75	230,0	152,5	170,0	 552,5
 4. Lyubov Murashova/49		109,75	190,0	100,0	195,0	 485,0

 

MEN

 -52,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Sergey Fedosienko/82	 51,75	250,0	170,0	250,0	 670,0
 2. Evgeniy Karimov/83		 51,85	177,5	120,0	180,0	 477,5
 3. Leonid Asabin/78		 51,90	175,0	122,5	170,0	 467,5
 -56,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Konstantin Pavlov/73	 56,00	267,5	180,0	225,0	 672,5
 2. Fanil Mukhamatyanov/72	 56,00	245,0	182,5	200,0	 627,5
 3. Nikolay Asabin/78		 55,95	220,0	160,0	225,0	 605,0
 4. Anton Krasilnikov/87	 55,95	222,5	135,0	220,0	 577,5
 5. Andrey Zhevela/80		 55,85	200,0	115,0	195,0	 510,0
 6. Georgiy Kokhreidze/87	 52,55	160,0	 82,5	165,0	 407,5
 -60,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Mikhail Andryukhin/70	 60,00	270,0	165,0	270,0	 705,0
 2. Ravil Kazakov/82		 59,85	290,0	195,0	210,0	 695,0
 3. Anatoliy Zvyagintsev/78	 60,00	235,0	170,0	250,0	 655,0
 4. Ayrat Zakiev/81		 59,55	262,5	200,0	190,0	 652,5
 5. Pavel Chernikov/73		 60,00	240,0	127,5	240,0	 607,5
 6. Mikhail Buravov/86		 59,80	240,0	135,0	230,0	 605,0
 7. Andrey Svistunov/77		 60,00	225,0	140,0	225,0	 590,0
 8. Evgeniy Mukhomedyanov/81	 59,50	240,0	132,5	212,5	 585,0
 -67,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniy Dolgov/76		 67,30	300,0	190,0	290,0	 780,0
 2. Aleksandr Zolov/80		 66,95	305,0	212,5	260,0	 777,5
 3. Evgeniy Biktagirov/79	 67,50	277,5	192,5	280,0	 750,0
 4. Nikolay Sokolov/79		 66,00	300,0	187,5	260,0	 747,5
 5. Anatoliy Proskurin/72	 65,35	280,0	167,5	255,0	 702,5
 6. Igor Muller/69		 66,70	295,0	167,5	240,0	 702,5
 7. Andrey Zvyagintsev/80	 67,40	265,0	175,0	250,0	 690,0
 8. Konstantin Girin/81		 66,45	275,0	170,0	230,0	 675,0
 9. Viktor Cherpinskiy/82	 67,00	260,0	165,0	235,0	 660,0
10. Rifat Nigmatulin/82		 67,10	250,0	175,0	215,0	 640,0
11. Aleksey Khavanskiy/79	 66,70	260,0	142,5	230,0	 632,5
12. Vladimir Semenov/68		 66,05	235,0	160,0	220,0	 615,0
13. Ilya Kolesov/77		 67,50	220,0	142,5	240,0	 602,5
 - Vladimir Melnik/60		 67,05	230,0	170,0	---,-	   0
 - Ilya Kokarev/73		 66,30	265,0	175,0	---,-	   0
 -75,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Viktor Baranov/67		 74,75	325,0	192,5	307,5	 825,0
 2. Artem Korotygin/80		 74,75	300,0	212,5	285,0	 797,5
 3. Aleksey Merkulov/83		 74,80	310,0	220,0	250,0	 780,0
 4. Sergey Knyazev/76		 74,10	290,0	232,5	245,0	 767,5
 5. Andrey Gorunov/70		 74,95	315,0	192,5	260,0	 767,5
 6. Oleg Ryabinnikov/78		 75,00	302,5	175,0	290,0	 767,5
 7. Anton Pinchuk/84		 74,15	290,0	192,5	280,0	 762,5
 8. Evgeniy Baranov/72		 74,35	280,0	215,0	250,0	 745,0
 9. Maksim Anikin/78		 74,40	280,0	185,0	270,0	 735,0
10. Igor Bogachenko/79		 74,45	270,0	187,5	277,5	 735,0
11. Izrail Musaev/81		 74,30	290,0	170,0	240,0	 700,0
12. Mikhail Kryukov/72		 74,05	277,5	162,5	252,5	 692,5
 -82,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Pavel Ozerov/80		 79,85	327,5	232,5	312,5	 872,5
 2. Viktor Furazhkin/69		 80,65	325,0	215,0	325,0	 865,0
 3. Aleksey Onofrienko/74	 82,35	320,0	190,0	315,0	 825,0
 4. Aleksandr Yakovlev/77	 80,85	315,0	215,0	290,0	 820,0
 5. Oleg Turov/79		 82,30	320,0	165,0	320,0	 805,0
 6. Andrey Altsybeev/78		 82,05	300,0	187,5	315,0	 802,5
 7. Oleg Maltsev/80		 81,90	295,0	182,5	310,0	 787,5
 8. Rustam Mesha/74		 82,35	290,0	190,0	305,0	 785,0
 9. Aleksandr Kokornov/64	 82,20	292,5	200,0	282,5	 775,0
10. Dmitriy Pervukhin/79	 82,40	302,5	180,0	270,0	 752,5
 - Sergey Bogdanov/85		 82,25	325,0	240,0	---,-	   0
 -90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Andrey Tarasenko/75		 89,85	357,5	257,5	342,5	 957,5
 2. Aleksey Zvarykin/79		 89,55	360,0	225,0	360,0	 945,0
 3. Aleksey Kharauzov/73	 89,95	342,5	245,0	317,5	 905,0
 4. Vadim Usanov/77		 90,00	315,0	215,0	340,0	 870,0
 5. Sergey Guschin/74		 89,90	355,0	182,5	330,0	 867,5
 6. Anton Bogdanov/73		 89,95	342,5	210,0	315,0	 867,5
 7. Pavel Isakov/80		 89,85	340,0	210,0	315,0	 865,0
 8. Maksim Zubok/80		 89,85	337,5	215,0	280,0	 832,5
 9. Valeriy Kudrich/77		 88,45	335,0	180,0	310,0	 825,0
10. Andrey Dyachenko/77		 89,55	330,0	195,0	300,0	 825,0
11. Artem Cherentsov/83		 89,10	307,5	192,5	312,5	 812,5
12. Konstantin Peternko/73	 89,40	300,0	220,0	290,0	 810,0
13. Aleksandr Ivanitskiy/77	 89,50	302,5	202,5	300,0	 805,0
14. Igor Rudnev/83		 89,75	305,0	205,0	270,0	 780,0
15. Ivan Lykov/76		 88,75	285,0	180,0	250,0	 715,0
 - Dmitriy Krasilnikov/75	 89,10	300,0	230,0	260,0	   0
 - Sergey Mor/69		 88,25	335,0	215,0	---,-	   0
-100,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Maksim Barkhatov/81		 99,00	375,0	262,5	362,5	1000,0
 2. Vladimir Kotkov/80		 99,40	367,5	240,0	345,0	 952,5
 3. Dmitriy Likhanov/79		 99,60	360,0	245,0	347,5	 952,5
 4. Aleksey Malunin/78		 96,75	350,0	255,0	345,0	 950,0
 5. Aleksey Sharovatov/78	 99,20	350,0	230,0	360,0	 940,0
 6. Dmitriy Fedenko/75		 96,30	337,5	225,0	350,0	 912,5
 7. Sergey Zalozhkov/74		 97,45	360,0	215,0	320,0	 895,0
 8. Evgeniy Malchenkov/73	 99,90	315,0	217,5	322,5	 855,0
 9. Andrey Gornostaev/77	 98,65	335,0	200,0	315,0	 850,0
10. Andrey Petrov/81		 99,45	332,5	220,0	297,5	 850,0
11. Arkadiy Pechenin/77		 99,70	300,0	235,0	315,0	 850,0
12. Timerlan Bashkhadzhiev/78	 98,35	300,0	205,0	300,0	 805,0
 - Andrey Sorokin/74		 99,90	365,0	220,0	---,-	   0
 - Lev Shtarev/75		 99,70	390,0	---,-	---,-	   0
-110,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Nikolay Suslov/79		109,65	405,0	260,0	365,0	1030,0
 2. Igor Medvedev/80		106,70	390,0	265,0	350,0	1005,0
 3. Valentin Dedyulya/79	109,15	405,0	240,0	355,0	1000,0
 4. Mikhail Frolov/79		107,65	380,0	250,0	320,0	 950,0
 5. Aleksandr Kazakov/72	108,00	380,0	220,0	340,0	 940,0
 6. Sergey Semakin/78		105,75	367,5	220,0	350,0	 937,5
 7. Denis Bukhtoyarov/80	105,70	380,0	230,0	320,0	 930,0
 8. Maksim Mikhaylov/75		108,70	355,0	245,0	330,0	 930,0
 9. Sergey Kutsyn/76		108,75	375,0	232,5	320,0	 927,5
10. Andrey Shurbenkov/79	108,35	350,0	230,0	340,0	 920,0
11. Vasyl Omelchenko/73		106,50	355,0	242,5	320,0	 917,5
12. Mikhail Mochalov/74		108,25	327,5	232,5	345,0	 905,0
13. Evgeniy Goncharuk/70	109,80	345,0	225,0	315,0	 885,0
 - Aleksey Gorbachev/79	108,40	320,0	240,0	310,0	   0
-125,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Igor Gagin/69		121,20	385,0	250,0	325,0	 960,0
 2. Artur Stepanov/78		122,25	360,0	245,0	345,0	 950,0
 3. Maksim Korotkov/73		123,30	380,0	240,0	317,5	 942,5
 4. Sergey Surov/76		114,95	370,0	260,0	310,0	 940,0
 5. Dmitriy Sapatov/74		122,65	345,0	272,5	310,0	 935,0
 6. Evgeniy Birun/73		116,60	355,0	212,5	350,0	 917,5
 7. Sergey Ovsyannikov/79	122,55	365,0	240,0	300,0	 905,0
 8. Fedor Shamin/75		124,10	355,0	220,0	325,0	 900,0
 9. Mikhail Sidorychev/79	124,30	345,0	225,0	330,0	 900,0
10. Mikhail Puzanov/70		120,35	350,0	220,0	310,0	 880,0
11. Denis Chernigov/73		117,20	320,0	255,0	300,0	 875,0
12. Valentin Biryukov/76	124,00	330,0	210,0	310,0	 850,0
13. Igor Torlak/75		123,35	325,0	220,0	300,0	 845,0
+125,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Oleg Gagin/75		144,65	420,0	267,5	347,5	1035,0
 2. Rif Gadiev/64		156,50	400,0	272,5	357,5	1030,0
 3. Vladimir Kalinichenko/72	137,65	390,0	245,0	340,0	 975,0
 4. Dmitriy Dryanichkin/72	143,55	392,5	260,0	312,5	 965,0
 5. Arkadiy Vasnetsov/76	131,60	400,0	215,0	330,0	 945,0
 6. Andrey Moroz/75		138,40	375,0	235,0	325,0	 935,0
 7. Vladimir Grad/76		132,00	370,0	235,0	325,0	 925,0
 8. Viktor Shabanov/74		131,50	365,0	280,0	280,0	 925,0
 9. Eduard Lodvigov/64		143,65	365,0	255,0	305,0	 925,0
10. Igor Nastynov/61		156,50	365,0	240,0	300,0	 905,0
11. Dmitriy Chechurin/79	126,25	290,0	267,5	335,0	 892,5

 © 2000 Сергей Рыжук.
Авторские права  принадлежат
Федерации пауэрлифтинга Украины.
Все права защищены.
Пишите по поводу размещения рекламы на сайте ФПУ
Enquire about advertising on the UPF website
© 2000 Sergiy Ryzhuk.
Copyright by
Ukrainian Powerlifting Federation.
All rights reserved.